TRGOVSKA SREDIŠČA

Trgovska središča so iz prometnega vidika zelo obremenjeni in obiskani objekti. Zato jim je potrebno posvetiti posebno pozornost. Zaradi velike fluktuacije obiskovalcev imajo talne ozačbe velik pomen pri zagotavljanju prometne varnosti in pretočnosti prometa skozi parkirišče.
Med te označbe spadajo: razmejitve parkirnih prostorov, označitve s simboli, oštevilčenja, površine za taksiste in dostavo, oznake za omejtve parkiranja, parkirišča za invalide in matere z otroki.

 

KONTAKTIRAJTE NAS