ZARIŠI NA NOVO - OBNOVA - ODSTRANJEVANJE - SVETOVANJE

IZVAJAMO TALNE OZNAČBE

KAJ VSE POČNEMO
Unmute

 

1 2 3 4 5
6 7 8 9

t1
Smo podjetje iz okolice Maribora, ki se profesionalno ukvarja z izvedbo in vzdrževanjem talnih označb, kot tudi storitve povezane z prometno ureditvijo javnih in zasebnih površin.

Zaposlujemo mlad kolektiv, poln energije in volje do dela, ki se ne boji še tako zahtevnih projektov.

Talne označbe zarisujemo na asfaltne podlage, betone, industrijske tlake, epoksidne premaze, z namenom izpolnjevanja zahtev prometne ureditve, varstva pri delu in požarne varnosti.

Označujemo: cestišča, parkirišča, kolesarske steze, pešpoti, delovne poti, garažne hiše, skladišča, odlagalne in nakladalne površine, intervencijske poti, proizvodne obrate, okoljske in energetske objekte, letališča in pristanišča.

Omenjene površine zarisujemo z namenom zagotavljanja prometne in požarne varnosti, varstva pri delu in racionalne uporabe površin.


t2
VIZIJA
Imamo jasno vizijo. S skrbno načrtovanimi koraki želimo postati vodilno podjetje na področju vzdrževanja talnih označb na cionalnem nivoju.

 

t3
MISIJA IN POSLANSTVO
Naše poslanstvo je zagotavljanje kvalitetnih storitev po konkurenčnih cenah. Z upoštevanjem veljavnih predpisov, norm in standardov, ki definirajo našo dejavnost, znanjem, bogatimi izkušnjami, strokovno usposobljenim kadrom, najsodobnejšo opremo in kvalitetnimi materiali obvladujemo izzive na področju horizontalne in vertikalne signalizacije.

 

t4
VREDNOTE
Delo je naša temeljna vrednota. S trdim delom in vztrajnostjo dosegamo cilje.
Poštenost, nepristranost in zagotavljanje pravičnega priznanja za vložen trud.
Kakovost, preprečevanje napak med postopkom dela.
Strokovnost, dosledno upoštevaje pravil, norm in standardov.
Gospodarnost, varčnost in previdnost pri porabi virov.
Razvoj, skrb za izobraževanje in osebno rast.
Moralnost; čast in spoštovanje etičnih načel.
Odprtost; neposrednost, iskrenost in resnicoljubnost v komunikaciji.
Urejenost, čistost in organiziranost.
Sodelovanje, vključevanje soljudi in vzajemno delitev odgovornosti za opravljeno delo.

 
In

ZANESLJIVOST


banner_bonitetna_ocena_invertcrop

 


 

 

 

ZAČNE SE PRI IZBIRI MATERIALA

Za kvalitetno in strokovno izvedbo del je ključnega pomena uporaba primernega materiala.

Materiali za označevanje prometnih površin se lijo na (eno in več komponentne) tankoslojne in debeloslojne.

Izbrani materiali dosegajo najvišje standarde kakovosti.

Imamo stalne dobavitelje materialov. To nam omogoča fleksibilnost – odzivnost in s tem kratek dobavni rok.

materiali

Steklene perle

  • SWARCOFLEX
  • SWARCOLUX
  • LUX@WEISSKER

Skrb za okolje

Sledenje trendom in z vlaganji v najsodobnejšo opremo zmanjšujemo nastajanju odpadne barve. Nevarni odpadki kot so barve, redčila, so v naši dejavnosti stranski produkt in so nevarni za okolje, če bi jih odlagali z ostalimi mešanimi odpadki.

Skrbno jih ločujemo in predajamo pooblaščeni organizaciji v razgradnjo.

 

m2m3m4m1

CESTE

Horizontalna signalizacija je ključni element prometne ureditve na cestah. Predstavlja vse označbe, ki se nahajajo na cestišču. Označbe so namenjene urejanju in vodenju prometa na cestah ter obveščanju udeležencev na nevarnosti v cestnem prometu. Horizontalna cestna signalizacija je nujno potrebna za varnost udeležencev v prometu ter za nemoten potek prometa.
Med horizontalno signalizacijo spada: zarisovanje črt na asfalt, zaporne površine, razvrstilni pasovi, stop črte, smerne puščice in ostale označbe.

PROMETNO – LOGISTIČNI OBJEKTI

Prometno – logistični objekti so objekti, ki so zelo prometno obremenjeni s strani velikega števila uporabnikov in visoko frekvenco uporabe, zato obstaja tudi večje prometno tveganje. Premišljeno izvedena signalizacija je ključnega pomena, da na tako prometno obremenjenem območju ne prihaja do zastojev, prometnih zamaškov in nesreč.

Med takšne objekte sodijo avtobusna postajališča in postaje, železniške postaje, pristanišča, letališča, logistični terminali, skladišča, ipd.

INDUSTRIJSKI OBJEKTI

Na idustrijskih objektih zarisujemo talne označbe iz več vidikov. Z njimi skušamo doseči racionalo uporabo površin, zagotavljanje varstva pri delu in požarne varnosti, označujemo odlagalna mesta, delovne površine, smeri vožnje, izhode v sili, območja za pešce, puščice, stenske označbe. Z njimi lahko tudi označujemo potek proizvodnih procesov. Predstavljajo nepogrešljiv element v logistiki, skladiščnih prostorih, nakladalno-razkladalih terminalih. S sistemsko ureditvijo internega prometa, požarne varnosti in varstva pri delu lahko s talnimi označbami opredelimo marsikatero površino in se tako izognemo potencialni nevarosti v primeru nesreč in s tem preprečujemo dodatna tveganja za delovne nesreče.

KOLESARSKE STEZE

Pravijo, da se po kolesarskih stezah in poteh pozna dežela in v razvitih državah so urejene in vidne talne označbe kolesarskih stez bistveni del cestne signalizacije. Označene kolesarske poti pa so pomembne za vse udeležence v prometu ter kvalitetno urejanje kolesarske infrastrukture.
Kolesarji so v prometu skupina z višjim varnostnim rizikom. Talne označbe kolesarskih poti so učinkovit način umeščanja kolesarjev v promet, saj pogosto cestna infrastruktura velikokrat ne omogoča lastnih kolesarskih poti. Predvsem v mestnih jedrih so pločniki ožji zato se označevanja kolsearskih poti poslužujemo tudi na cestiščih.

PARKIRIŠČA

Talne označbe na parkiriščih služijo urejaju in vodenju prometa ter zaradi racionalne porabe površin. Tudi parkirišča spadajo med promete površine kjer mora biti, ne glede na lastništvo, poskrbljeno za prometno varnost.
Zagotavljamo vam vrhunske storitve označevanja mest z omejitvijo parkiranja, površine za taksiste in dostavo, parkirišča za invalide in matere z otroki, razmejitve parkirnih prostorov, označitve s simboli in oštevilčenja.

PARKIRNE HIŠE IN PODZEMNE GARAŽE

V parkirnih hišah so povozne površine pretežno betonske ali obdelane z epoksidimi prevlekam V teh primerih dajemo posebno pozornost ustrezni izbiri nanosnih materialov. Na teh mestih uporabljamo pretežno dvokomponentne materiale za izvedbo talnih označb. Tako kot na vseh ostalih parkirnih površinah, tudi v garažah zarisujemo talne označbe z namenom racionalne porabe prostora, označitev prometnega režima, številčenje parkirnih mest, označevanje predela garaže z zdinimi označbami.

Prav tako pomembno je označevanje naletih površin s signalnimi barvami – bočne površine, stebri, ovire in parkirna mesta za ljudi s posebnimi potrebami, ki so locirana v bližini dvigal in izhodov.

Za boljšo vidljivost in prepoznavnost lahko izvajamo tudi stenske označbe (številčeja, napisi, logotipi).

ŠPORTNE POVRŠINE

Kako bi izgledali športi, če na igralni površini ne bi bilo označb in meja. Talne ozačbe na športnih površinah predstavljajo igrišča za tenis, rokomet, košarko, badminton, tekaški poligoni, igralne in šporne površine v vrtcih in šolah.

TRGOVSKA SREDIŠČA

Kako bi izgledali športi, če na igralni površini ne bi bilo označb in meja. Talne ozačbe na športnih površinah predstavljajo igrišča za tenis, rokomet, košarko, badminton, tekaški poligoni, igralne in šporne površine v vrtcih in šolah.

KONTAKTIRAJTE NAS