Črte širine 5-15cm širine se obračunavajo v tm (tekočih metrih). Ostale označbe se obračunavajo v m2 (kvadratnih metrih). Smerne puščice, piktogrami in črkovni oz. številčni znaki se obračunavajo v kos (kosih).
Ne, med količino za obračun sodijo samo dejansko pobarvane količine.
Označbe invalidskega parkirnega mesta kot celote zajemajo okvir, šrafirano polje in piktogram invalida. Obračunska enota za celoto je kos.
Talne označbe izvajamo v večini z materiali za tankoslojno označevaje. Ti materiali so lahko enokomponentni, ki so namenjeni za označevanje asfaltnih površin in večkomponentni, ki so namenjeni označevanju na industriskih, epoxi tlakih in betonih.
Da, izvajamo tudi debeloslojne označbe prehodov, stop črt in hitrostnih ovir (ročno).
Kolesarske poti vam lahko pobarvamo v rdeče ali pa izvedemo nanos debeloslojne prevleke, ki je predvidena za bolj prometno obremenjene predele. Prav tako izpopolnimo kolesarske površine z piktogrami, črtami in ostalimi elementi prometne ureditve.
Da, dela izvajamo tudi takrat. Naš delovni čas je prilagodljiv Vašim željam.
Čas sušenja je odvisen od temperature tal in vlažnosti v zraku. V povprečju je čas sušenja cca. 2uri.
Obraba talnih označb je odvisna od materiala (tankoslojna, debelosojna) in od obremenjenosti površine oz. od števila prevozov.
Da, lahko jih odstranimo z rezkanjem – frezanjem ali brušenjem.
S prekrivno barvo motečo označbo samo »konzerviramo« in ji s tem premaknemo začetek obrabe za čas, dokler se prekrivna barva ne obrabi. Čez čas postane spet vidna.
Ne, izvedba talnih označb pogojuje suha tla.

KONTAKTIRAJTE NAS