INDUSTRIJSKI OBJEKTI

Na idustrijskih objektih zarisujemo talne označbe iz več vidikov. Z njimi skušamo doseči racionalo uporabo površin, zagotavljanje varstva pri delu in požarne varnosti, označujemo odlagalna mesta, delovne površine, smeri vožnje, izhode v sili, območja za pešce, puščice, stenske označbe. Z njimi lahko tudi označujemo potek proizvodnih procesov. Predstavljajo nepogrešljiv element v logistiki, skladiščnih prostorih, nakladalno-razkladalih terminalih. S sistemsko ureditvijo internega prometa, požarne varnosti in varstva pri delu lahko s talnimi označbami opredelimo marsikatero površino in se tako izognemo potencialni nevarosti v primeru nesreč in s tem preprečujemo dodatna tveganja za delovne nesreče.

 

KONTAKTIRAJTE NAS