CESTE

Horizontalna signalizacija je ključni element prometne ureditve na cestah. Predstavlja vse označbe, ki se nahajajo na cestišču. Označbe so namenjene urejanju in vodenju prometa na cestah ter obveščanju udeležencev na nevarnosti v cestnem prometu. Horizontalna cestna signalizacija je nujno potrebna za varnost udeležencev v prometu ter za nemoten potek prometa. Med horizontalno signalizacijo spada: zarisovanje črt na asfalt, zaporne površine, razvrstilni pasovi, stop črte, smerne puščice in ostale označbe.


KONTAKTIRAJTE NAS