STROJI IN OPREMA

Razpolagamo z najsodobnejšo strojno opremo, ki jo narekujejo trendi naše dejavnosti, zato lahko zagotavljamo kvalitetno, varno in učinkovito izvedbo naših storitev. Redno posodabljanje strojnega parka pa usklajujemo z normativi in standardi, ki definirajo kvaliteto talnih označb. Vsi stroji so opremljeni z računalniškim krmiljem, ki skrbi za ustrezno razmerje doziranja barve, redčila in posipnega materiala, hkrati pa beleži opravljene količine dela.
Razpolagamo z zadostno količino opreme za cestne zapore, s katero zagotavljamo varno izvedbo del tudi med odvijanjem prometa.

KONTAKTIRAJTE NAS