BRISANJE OZNAČB IN ČIŠČENJE PRED BARVANJEM

Brisanje motečih označb izvedemo takrat, ko se pojavi potreba po spremembi prometnega režima ali ko več ne služijo svojemu namenu in bi zavajale uporabnike označenih površin.
Kadar je podlaga umazana do te mere, da kljub pometanju in izpihovanju podlaga ni dovolj čista za barvaje, takrat mesta pred označevanjem tudi visokotlačno operemo.

KONTAKTIRAJTE NAS